زاهد ,حجاب ,محمدکدخدایی عرفان ,زاهد محمدکدخدایی ,حجاب زاهد ,زاهد محمدکدخدایی عرفان
 شکست حجاب زاهد!

محمدکدخدایی(عرفان)

Hijab pious man!

زن...زیر آن شرمگاه تاریک...

از پشت آن پنجره ی روشن باریک

با نگاه آن دو چشمان قشنگ نافذش

از حیا بر مرد زاهد قصه ها می گفت و...

بر موج پندار وخیال

بر غرور مشکیِ حجاب ظاهر می تنید !

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : شعر عرفان و اعتراض
برچسب ها : زاهد ,حجاب ,محمدکدخدایی عرفان ,زاهد محمدکدخدایی ,حجاب زاهد ,زاهد محمدکدخدایی عرفان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : شکست حجاب زاهد! محمدکدخدایی(عرفان)